Verbos Usuales

A

Afeluwün: Fastidiar.
Afi: Se acabó (Irregular)
Afmatun: Admirar.
Afün: Cocer (Comida), madurar (Fruta). 
Akun: Llegar (Aquí).     
Allfün: Herir.
Allkün: Escuchar, oír.
Allmaltu: Aprovechar.
Amun: Ir.  
Amutun: Ir (Al lugar de origen).
Angkümün: Secar.
Anümün: Plantar.
Anün: Sentar.
Añitun: Dormitar.
Apolün: Llenar.
Arelün: Prestar.  
Aren: Acalorar.
Aretun: Conseguir.
Arofkülen: Estar sudoroso, sudar, transpirar.
Arofün: Sudar.
Aukantun: Jugar.
Ayekan: Divertir.
Ayen: Reír, alegrar.
Ayin: Gustar, querer, desear. 
Azkintun: Mirar.
Azkünün: Determinar.
Azümün: Entender.
Azün: Verse bien

Ch

Chafon: Toser, resfriar.
Chaftun: Oponerse o enfrentarse
Chafün: Pelar frutas o verduras.
Chalin: Saludar.
Challofün: Machacar.
Challwan: Pescar.
Chapetun: v. Trenzar Cabello.
Cheñodkün: Enculillarse 
Chifunkülen: Estar hediondo.
Chilkatun: Leer.
Chofün: Flojear.
Chokon: Entumirse de frio.
Chollün: Nacer. 
Chongümün: Apagar.
Chozün: Estar Amarillo.
Chükülün: Hacer chükül

E

Echiwün: Estornudar.      
Ellkan: Esconder.
Elun: Dejar, crear, dar.
Entxin: Desfallecer de hambre.
Entun: Sacar.
Entun: Sacar.
Eñumalün: Calentar.
Eñumtun: Calentar.
Ewan: Arcada.

F

Fanen: Ser pesado (de peso).
Fayün: Fermentar.
Feipin: Decir.
Feyentun: Obedecer, creer.
Fillan: Carecer, estar pobre.
Firkümün: Helar.
Fishkümün: Enfriar.
Fishkün: Estar fresco / sombreado
Fochizün: Chupar. 
Füchan: Envejecer.
Fülpan: Acercarse.
Funan: Podrir.
Füren: Estar picante, amargo, agrio.
Füreneen: Ayudar (Verbo Irregular)
Fürin: Freír 
Fütangen: Casarse (mujer). 
Fütarümengen: Ser de contextura gruesa
Füwün: Hilar.

I

Illkun: Enojar.
Ilokulliñün: Carnear. 
In: Comer.
Inanien: Continuar / seguir.  
Inatun: Seguir, ir detrás de 
inayawün: Perseguir
Ingküll: Agacharse 
Iratun: Picar leña.

K

Kakünun: Cambiar. 
Kaletün: Transformar
Kallfün: Estar azul 
Kangkatun: Azar. 
Karün: Estar verde  
Katan: Perforar.
Katrükan: Picar.
Katxün: Cortar.
Kawiñün: Reunirse en encuentro social.   
Kazuamün: Cambiar de opinión. 
kediñun: Trasquilar.
Kelün: Estar  rojo, colorado.
Ketran: Arar, cultivar.
Kewan: Pelear.
Keyun: Ayudar.   
Keyun: Ayudar.
Kimeltuchefe: Gonzalo Catrileo
Kimeltun: Enseñar.
Kimün: Saber.
Kintukon: Buscar agua.
Kintun: Buscar.
Kochün: Ser dulce (Sabor).
Kofimün: Calentar.
Kofken: Hacer pan.
Kofketun: Comer pan.
Kolün: Estar café, pardo. 
Konün: Entrar.
Kotrün: Ser acido, salado.
Kotün: Tostar trigo.
Koylatun: Mentir.
Küchan: Lavar
Kücharalin: Lavar los platos.
Küchatun: Lavar la ropa. 
Küchawun: Lavarse.
Külchafün: Estar mojado.
Küllaitun: Lavarse el pelo.
Küllfüntun: Animarse.
Küllin: Acertar
Kulliñ: Pagar.
Küllumtun: Lavar. 
Kultxungtun: Tocar Kultrung.
Küme Elün: Ordenar, acomodar.
Kümelkalen: Estar bien.
Kümentun: Gustar.
Küntron: Cojear. 
Kuñiwtun: Tener cuidado. 
Küpalün: Traer.    
Küpan: Venir.     
Kurengen: Casarse (hombre). 
Kurün: Estar negro.
Kütraltun: Hacer fuego. 
Kütrankülen: Estar enfermo.
Kütrantun: Doler / enfermar. 
Küzawün: Trabajar.
Kuzen: Competencia, juego, apuesta.
Kuzun: Acostarse. 

L

Lan: Morir.
Langümün: Matar. 
Lawün: Cortar el cabello, quedar calvo, empobrecerse. 
Lefkantun: Jugar a las carreras 
Lefün: Correr. 
Lelin: Mirar. 
Lepün: Barrer. 
Lifkülen: Estar limpio.
Liftun: Limpiar.
Ligün: Estar blanco 
Llafüluwkülen: v. Estar sano, saludable.
Llakolen: Estar calmado, recuperado.
Llakolün: Calmar. 
Llakon: Entibiar.
Llangkümün: Caer (Las cosas).
Llawken: Convidar comida en las ceremonias.
Llazkün: Entristecer.
Llekan: Temer, tener miedo.
Llekümün: Hacer almácigos.
Llitun: Comenzar. 
Lliwümün: Derretir.
LLoudungun: v. Contestar / responder 
Llowün: Recibir. 
Lüfün: Quemar. 
Lukatun: Increpar.
Lukutun: Arrodillarse.
Lüpümün: Quemarse.
Lüpün : Quemar.

M

Mallün: Cocer frutas o verduras.
Mamülltun: Hacer leña 
Mangelün: Invitar.
Mañumtun: Agradecer. 
Matetun: Tomar mate. 
Matukelün: v. Apurarse.  
Miawün: Andar.      
Mollfüñün: Sangrar. 
Mongelün: Alimentar. 
Mongen: Vivir. 
Mongetün: Sanar, aliviar.
Montulün: Escapar, salvar.
Montun: Escapar, salvar.
Motringen: Ser gordo.
Mulen: Estar / haber / vivir.
Müntun: Quitar.
Müñetun: Bañarse.
Müpün: Volar.
Mürken: Hacer harina tostada.  
Mürketun: Comer harina tostada.
Mütrümün: Llamar.
Mütxon: Golpear.

N

Nagtun: Bajarse.
Nagün: Bajar. 
Narfün: Estar húmedo. 
Neifiwün: Desatarse.
Nengümün: Mover 
Nentun: Sacar.
Nepen: Despertar.
Newentun: Fortalecer.
Neyün: Respirar.

Ng

Ngachodün: Encogerse / doblarse. 
Ngan: Sembrar.
Nganün: Sembrar. 
Ngedun: Arrancar.
Ngen: Ser. 
Ngeykufün: Estremecerse, remecerse.
Ngezultun: Arrancar de raíz.
Ngilan: Nadar.
Ngillakan: Realizar compras
Ngillan: Comprar 
Ngoyman: Olvidar.
Ngoyün: Olvidar. 
Ngüfachün: Estar blando.
Ngüfolen: Estar mojado 
Ngüfon: Mojar.
Ngülamtun: Aconsejar. 
Ngüman: Llorar. 
Ngünaytun: Cuidar, proteger. 
Ngünenkan: Engañar
Ngünetun: Dominar
Ngünezuamün: Fijarse, darse cuenta.
Ngüñün: Tener hambre 
Ngüren: Tejer. 
Ngütron: Atar.
Ngütxün: Ahorcar. 

N

Nien: Tener. 
Niepüñeñün: Estar embarazada. 
Niewün: Casarse. 
Nopan: Cruzar.
Norümdungun: Aclarar.
Norüm: Enderezar.
Noyam: Aburrir, fastidiar.
Noytun: Atajar / detener.
Nüfnüfün: Olfatear.
Ñüküfün: Callarse.
Nülan: Abrir.
Nümün: Oler.
Nümüntun: Olfatear.
Nütramün: Conversar, relatar, contar.
Namümün: Perder, extraviar.

Ñ

Ñamün: Perder, extraviar.
Ñizüfün: Coser, costurar.
Ñimitun: Recoger
Ñochilen: Ser tranquilo, ir con calma.
Ñomün: Amansar / domesticar. 
Ñümün: Ser fragrante, de olor fuerte.

O

Ofülün: Dar sorbo.
Oküllün: Desgranar.

P        

Paillalen: Estar de espalda 
Painen: Estar celeste. 
Palin: Jugar palin.
Pangkon: Abrazar.
Pangkowün: Abrazarse
Pañitun: Tomar el sol. 
Pelon: Resplandecer.
Pengelün: Mostrar 
Pepikan: Preparar. 
Perkan: Enmohecer
Petun: Encontrar.
Pewman: Soñar. 
Pewün: Brotar.
Pichingen: v. Ser chico, pequeño.
Pichirümengen: Ser delgado.
Pichirümengen: Ser delgado.
Pifillkatun: Tocar pifüllka. 
Pilungen: Ser sordo.
Pimun: Soplar. 
Pin: Decir / querer, desear.
Pingen: Llamarse.
Pirelün: Estar granizando.  
Piukeyen: Amar. 
Piwümün: v. Secar la ropa.
Podkülen: v. Estar sucio.  
Pozümün: Ensuciar. 
Poyen: Querer, atender, dar cariño.
Pukintu: Cuidar, proteger.
Pülchikantun: Jugar a columpiarse. 
Pulkotun: Beber vino.
Pültxükünun: Colgar.
Pültxütukun: Colgar 
Pünon: Pisar.
Püntülün: Dividir /separar.
Püñeñkantun: Jugar a las muñecas. 
Püñeñün: Tener Hijos (La mujer)
Pürakawellun: Montar a caballo 
Püramün: Cosechar. 
Püran: Subir / Montar.        
Purun: Bailar. 
Pütokon: Beber agua. 
Putun: Beber.
Puwtün: Llegar (allá)
Puwün: Llegar (allá)

R

Rakiduamün: Pensar. 
Rakin: Contar
Rakümün: Encerrar. 
Ramtun: Preguntar.
Rapin: Vomitar. 
Rekülün: Arrimar / reforzar. 
Reyfütun: Revolver.
Ringkün: Saltar. 
Rokin: Llevar comida.
Rüfdungun: Hablar con la verdad.
Rukakantun: Construir Ruka. 
Rükün: Mezquinar, ser tacaño.  
Rulmen: Tragar 
Rülün: Zambullirse. 
Rumen: Pasar al otro lado.
Rünatun: Peinarse.
Rüngalün: Enterrar. 
Rüngan: Cavar. 
Rüngkükantun: Jugar a saltar 
Rüngon: Hacer harina cruda. 
Rüngotun: Comer harina cruda. 
Rüngümün: Moler.
Rupan: Pasar.
Retran: Trabajar en platería.

T

Takun: Cubrir, Vestir.
Teifun: Destruir, arruinar, deshacer. 
Trapümün: Reunir.
Trawülün: Reunir.
Tremün: Crecer.
Tukulpan: Recordar.
Tukun: Sembrar, sembrado, poner 
Tukutranün: Contagiarse. 
Tun / Nün: Tomar, coger.
Tüngkülen: Estar quieto, tranquilo.
Tüngümün: Parar, quedarse quieto.    
Tuwün: Venir (lugar de origen)

Tx

Txafkintun: Intercambiar.
Txafon: Quebrar.
Txalofün: Dar puñetazo.
Txanan: Caer al suelo, estar tendido en el suelo, machacar. 
Txanan: Machacar, caer al suelo. 
Txangliñün: Congelar.
Txanün: Caer al suelo.
Txapelün: Amarrar, atar.
Txarin: Amarrar, atar. 
Txawülun: Juntar. 
Txawün: Reunir.
Txekan: Caminar.    
Txemolen: Estar bien de salud.
Txemon: Mejorarse, sanarse.
Txepen: Despertar.
Txeyfon: Quebrar. 
Txintrilen: Ser crespo.
Txipan: Salir.       
Txir txir: Ventar, arrojar.
Txiran: Partir por la mitad.
Txomün: Nublar.
Txufürün: Empolvar
Txukurün: Estar con niebla.  
Txülkentun: Descuerar. 
Txuntxunün: Tiritar.
Txupefün: Asustar 
Txürümün: Equiparar, igualar, empatar. 
Txutrukatun: Tocar txutxuka.


Ü

Ülkantun: Cantar 
Ulutun: Curación sencilla que realiza la machi.
Uman: Dormir.
Umapan: Alojar.
Umatxipan: Alojase fuera de la casa.
Umautun: Dormir.
Üitun: Nombrar.
Ünatun: Morder 
Üngafun - Üngapun: v. Bostezar 
Üngkükünu: Dirigirse.
Üngkünagün: Agacharse para recoger algo
Üngümün: Esperar.
Ürfin: Ahogarse (En el agua)
Ürkün: Cansarse.
Ürkütun: Descansar.       
Ütrirün: Envidiar.
Ütrüfentun: Botar.   
Ütxüfün: Tirar 
Uwamün: Sentir.
Üyümün: Encender / prender.
Üzen: Odiar. 

W

Wangkün: Ladrar.
Watxon: Quebrar.
Waychüfün: Volcar, voltear.
Wazkün: Hervir. 
Wechulün: Cumplir. (Llegar a la meta).
Wechun: Terminar.
Weftun: Renacer 
Wefün: Aparecer.
Wellimün: Vaciar.
Weluduamkülen: Estar loco.
Welukünun: Equivocarse.
Wemün: Echar. 
Wenun: Levantar. 
Weñangkün: Extrañar, Tener pena / estar triste. 
Weñen: Robar. 
Werkün: Mandar / enviar. 
Weupitun: Discursear.
Wewezngen: Ser Porfiado, travieso.
Wewnon: Perder. 
Wewün: Ganar / vencer.
Wezalkalen: Estar mal.
Wezalkan: Fracasar, hacer lo malo.
Wicharün: Rajar.
Wichulün: Separar. 
Wikürün: Romper. 
Willwillün: Andar andrajoso.
Wimün: Acostumbrarse.
Wingüzun: Arrastrar.
Wiñamün: Acarrear. 
Wiñoltun: Devolver.     
Wiñolün: Devolver.
Wiñon: Volver.
Wirarün: Gritar.
Wirin: Marcar, trazar, dibujar, escribir.
Witralün: Tejer en telar 
Witrunagün: Chorrear.
Witxan: Levantar.
Witxantun: Visitar.
Witxukon: Regar.
Wüdamün: Dividir, separar.
Wülün: Dar.
Wüñokintun: Buscar atrás, mirar atrás.
Wütxen: Tener frío.
Wüywün: Tener sed.
Wüzamün: Repartir.
Wüzan: Separar.     
Wüzatün: Separarse de la pareja.

Y

Yafkan: Contrariar / ofender.
Yafüluwün: Fortalecerse
Yafütun: Comer
Yamün: Respetar.
Yangkümün: Caer.
Yellipun: Rogar, pedir.  
Yemen: Ir a buscar.    
Yen: Llevar.     
Yepan: Venir a buscar.
Yerpan: Pasar a buscar.
Yewelün: Nadar.
Yewen: v. Avergonzarse /  vergüenza.

Z

Zakelün: Cortejar (A la mujer)
Zapillkan: Remover, soltar la tierra.
Zewman: Hacer, fabricar / terminar 
Zewmaiyalün: Cocinar.
Zirpun: Alcanzar.
Ziwüllün: Revolver, mezclar. 
Zuamtun: Recordar. 
Zuamün: Necesitar, desear, querer, gustar.
Zullin: Escoger
Zungun: Hablar. 

1 comentario:

tito Aedo dijo...

Esto facilita mucho el aprendizaje. Al tener una lista hecha de verbos usuales. Nuevamente gracias por su lindo aporte. No puedo mas que felicitarlo.